Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Predávajúci:
Peter Franek
Hollého 1
036 01  Martin
IČO: 33 578 630

Tel. č.: 043 4222 403
e-mail: info@metalage.sk

Orgán dozoru:
DOZOR: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
011 79 Žilina 1

A: Objednávanie tovaru

Kupujúci pri objednávaní tovaru uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu, ktorá je záväzná v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov. Kupujúci si vyberie príslušný tovar a vloží ho do košíka. Po vložení do nákupného košíka a určení množstva môže kupujúci prejsť k pokladni a dokončiť objednávku. Po ukončení objednávky je objednávka chápaná ako záväzná a možno od nej odstúpiť len za podmienok uvedených nižšie. Vybavujeme iba objednávky uskutočnené pomocou nákupného košíka. Pri objednávke sa nemusíte registrovať. Ak sa zaregistrujete, je potrebné vyplniť registračný formulár. Pri nakupovaní ako nezaregistrovaný zákazník, vypĺňate potrebné údaje až pri dokončovaní objednávky. Záväzná objednávka musí obsahovať povinné údaje ako sú meno, priezvisko, adresa nakupujúceho, adresa dodania, ak nie je totožná s fakturačnou adresou, názov produktu, počet kusov, celkovú cenu, spôsob dodania tovaru, spôsob platby, telefónne číslo a emailovú adresu. Po dokončení objednávky dostanete od nás potvrdzujúci email s potvrdením prijatia objednávky. Objednávky vybavujeme v pracovných dňoch od 9:00-15:30 hod.

Nákupom alebo registráciou zákazníka automaticky súhlasíte s tým, že môžete byť informovaní o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Pokiaľ nebudete mať o tieto informácie záujem, máte možnosť ich zasielanie kedykoľvek ukončiť. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním, bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracovania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.rockhard.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách. Internetový obchod www.rockhard.sk, spracováva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu, pri registrácii na internetovom obchode www.rockhard.sk. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.rockhard.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme . Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracovania osobných údajov kupujúceho. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci objednávky budú použité v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 122/2013 Z.z. a budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

B: Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

Možnosti stornovania objednávky zo strany kupujúceho sú možné len v týchto prípadoch:

V prvý deň (deň uskutočnenia objednávky) – bez poplatku
do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu – náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar aj s písomným odstúpením od zmluvy treba zaslať v stanovenej lehote na našu adresu. Akceptujeme len vrátenie produktu, ktorý nie je:
poškodený
používaný
je v originálnom obale
obsahuje všetky dodané dokumenty a príslušenstvo obdržané pri kúpe

Po obdržaní všetkých náležitostí vybavíme Vašu požiadavku najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Sumu za vrátený tovar Vám prevedieme na účet uvedený v odstúpení od zmluvy.

Internetový obchod (www.www.rockhard.sk) si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

sa produkt uvedený na našich stránkach už nevyrába alebo sa prestal vyrábať
zmenila sa cena u dodávateľa produktu
uverejnená cena produktu bola chybná

V prípade, že kupujúci už zaplatil za objednaný tovar, bude mu čiastka vrátená prevodom na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

C: Dodanie tovaru a dodacie lehoty

Tovar dodávame na adresu určenú v objednávke a to od 1 do 5 pracovných dní (vynímajúc sviatky a víkendy, prípadne dovolenky) pri skladových zásobách. Pri akomkoľvek oneskorení odoslania objednávky bude nakupujúci písomne upozornený. K našej lehote treba pripočítať lehotu dodania, ktorú potrebuje dopravca na doručenie tovaru.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov môže byť dodacia lehota dlhšia. O týchto skutočnostiach však bude nakupujúci oboznámený mailom.

Cena za doručenie: je individuálna podľa veľkosti a váhy balíka
Cena za prepravné je individuálna podľa veľkosti a váhy balíka.
Tovar je zasielaný ako list, doporučený list, balík na poštu, adresu, dobierku.

Naša spoločnosť zabezpečuje prepravu tovaru prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta a DPD.

D: Pokyny pri preberaní balíka a reklamácia

Pri doručení balíka spoločnosťou Slovenská pošta je zákazník – kupujúci tovaru povinný pri prevzatí zásielku prezrieť, či je v poriadku. V prípade viditeľného poškodenia balíka (balík je zdeformovaný, roztrhnutý, chýba páska na krabici), prosím Vás balík vôbec nepreberajte a ihneď nám hláste poškodenie zásielky.

V prípade poškodenia balíka a poškodenia tovaru (roztrhnutá krabica – môže a nemusí byť, stačí, že je poškodený tovar v balíku…) ste povinný ihneď spísať zápis o škode. V prípade, že prepravca už odišiel, musíte ho kontaktovať ihneď, aby prišiel spísať zápis o škode, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky. V tomto prípade, keď prepravca už odišiel, musíte kontaktovať zákaznícke oddelenie spoločnosti Slovenskej pošty a žiadať telefonický kontakt na konkrétneho prepravcu na základe depa. Potrebujete vedieť číslo balíka, ktoré je uvedené na štítku na krabici, dátum doručenia balíka. Zákaznícke oddelenie Vám poskytne tel. číslo na konkrétneho prepravcu. U konkrétneho prepravcu musíte spísať zápis o škode, kde treba uviesť číslo balíka, doklady o obsahu balíka, popis škody, či bol balík vyplnený škatuľou, papierom, fóliou a podobne. Kópiu zápisu o škodovej udalosti musíte žiadať od prepravcu pre Vás a následne ju zaslať našej firme e-mailom: info@metalage.eu, alebo poštou. Ak nebudete postupovať týmto spôsobom, naša firma nebude uznávať žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia tovaru pri preprave, nakoľko musíte reklamáciu uplatniť voči spoločnosti Slovenská pošta a spísať zápis o škode. V prípade poškodenia balíka treba umožniť prepravcovi (kuriérovi) overenie poškodenia, a preto je nutné nechať tovar v stave a balení, ktoré bolo v čase vzniku poškodenia, inak nie je možné uznať reklamáciu. Prepravca si vyhradzuje právo pozrieť poškodený tovar do 3 pracovných dní. Dúfame, že škodových udalostí bude čo najmenej. V prípade, že vzniknú, postupujte prosím podľa pokynov, aby sme vedeli zabezpečiť riešenie vzniknutej situácie a hlavne spokojnosť z Vašej strany.

Tovar na dobierku

V prípade prepravy tovaru na dobierku je prepravca povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dobierky zákazníkovi – príjemcovi balíka. V prípade straty dokladu o zaplatení dobierky, musíte kontaktovať zákaznícke oddelenie na žiadať kópiu tohto dokladu, nakoľko my nevieme poskytnúť takýto doklad o zaplatení. Tu je potrebné vedieť číslo balíka, sumu dobierky, dátum doručenia balíka.

E: Cena tovaru, platobné podmienky

Ceny uvedené v cenníku sú ceny s DPH. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Aktuálna platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Ak bude na konkrétny tovar prebiehať časovo obmedzená zľava, vyhradzuje si predávajúci právo v prípade vypredania tohto tovaru, alebo skončenia zľavy jednostranne zrušiť túto zľavu. Oznámenie o zrušení zľavy bude doručené na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. V tomto prípade je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť a to do 24 hodín od odoslania oznámenia o zrušení zľavy. V opačnom prípade je objednávka naďalej záväzná pre obe strany a tovar bude kupujúcemu dodaný v pôvodnej cene. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do doby úplného zaplatenia ceny kupujúcim. Pri preberaní zásielky na dobierku platí spotrebiteľ celkovú cenu, ktorá obsahuje cenu za tovar a poplatky spojené s dopravou. Platba je možná na dobierku.

F: Záruka a reklamácie (Reklamačný poriadok)

Záručná doba pre tovar je 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený v našom internetovom obchode. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý (v prípade, ak bude tovar znečistený, reklamácia bude zamietnutá), mechanicky nepoškodený, vrátane dokladu o nákupe spolu s popisom poškodenia výrobku, prípadne ako sa prejavuje chyba. Ako záručný list slúži doklad o nákupe – dodací list, alebo faktúra. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi, ktoré obdrží e-mailom od predávajúceho. Reklamovaný tovar treba doručiť na vlastné náklady na adresu internetového obchodu: Peter Franek, Hollého 1, 036 01, Martin. Osobne reklamácie nepreberáme. Na vybavenie reklamácií máme 30 dní odo dňa prevzatia balíka.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, elektrickým prepätím, používaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa, alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Reklamácie sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

G: Ochrana osobných údajov

1. Kto sme?

Prevádzkovateľ internetového obchodu je Peter Franek so sídlom Hollého 1, 036 01 Martin, IČO: 33 578 630, čiže som prevádzkovateľom a spracovávateľom našich osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Som prevádzkovateľom stránky www.rockhard.sk. Kontaktné údaje sú: telefón: 043 4222 403, e-mail: info@metalage.sk.

2. Poskytnutie osobných informácii

Poskytnutím osobných údajov a informácii prostredníctvom stránky www.rockhard.sk. používateľ súhlasí s ich využívaním pre výlučne vnútorné potreby prevádzkovateľa. Zadané osobné údaje sú bezpečne uložené bez možnosti neoprávneného prístupu k nim, a preto je zaručená ich diskrétnosť. Osobné údaje sú primerane chránené a pri ich spracovaní dodržiavam zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nikdy neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Vaše údaje sú spracovávané len pre nevyhnutnosť vybavenia vašej objednávky, vytvorenej na stránke www.rockhard.sk. Potvrdením súhlasu so spracovaním potvrdzujete, že údaje poskytujete dobrovoľne a súčasne dávate súhlas na ich spracovanie. Spracovanie údajov využívame len na vybavenie Vašej existujúcej objednávky. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať mailom na info@metalage.sk, alebo telefonicky na 043 4222 403, alebo poštou na adresu sídla prevádzkovateľa. Poskytnuté osobné údaje: meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mail. Pri registrácii na našu stránku www.rockhard.sk sú potrebné údaje: prihlasovacie meno a heslo.

3. Zabezpečenie a uchovávanie údajov

Osobné údaje sú uchovávané v elektronickej forme na bezpečných serveroch a v tlačenej forme počas rozvozu a po ukončení rozvozu sú skartované. Ich uchovanie je v súlade s platnou legislatívou. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovaním nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na Vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

4. Vaše práva

Právo na prístup – Kedykoľvek môžete požiadať, aké informácie o vás používame a uchovávame, kontakt je možný na našej stránke, alebo prostredníctvom e-mailu. Právo na doplnenie a opravu – Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu, alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu a požiadať o ich opravu a doplnenie. Právo na vymazanie osobných údajov – Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať, napr. faktúry.

– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované

– Odvoláte svoj súhlas na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov – zrušenie objednávky

– Osobné údaje boli spracované nezákonne

– Dôvodom pre vymazanie je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu, alebo medzinárodnej zmluvy

– Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov. Právo na obmedzenie spracovania  – Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:

– namietate správnosť osobných údajov

– vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracovania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov

– namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov. Právo na vznesenie námietky – Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu. Právo na podanie sťažnosti – Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Pre spracovanie osobných údajov sme určili zodpovednú osobu, ktorej určenie a úlohy upravuje článok 37 a následne GDPR a v § 44 až § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. So zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať e-mailom: info@metalage.sk

5. Súbory „cookies“

Naša internetová stránka využíva „cookies“. „Cookie“ je malý textový súbor, používaný na zhromažďovanie neosobných informácií, ako napr. typy použitých internetových prehliadačov, použité internetové vyhľadávače alebo webové stránky, z ktorých je používateľ napojený na internetovú stránku, pričom tieto informácie sú využívané pre súhrnné štatistiky. Cookies a iné technológie môžu slúžiť na uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť. Internetová stránka nesleduje použitie internetovej stránky jednotlivcami a ani detaily o jednotlivých návštevách. Všetky použité technológie sú použité v rámci snahy o zlepšenie kvality internetovej stránky a stále je braný zreteľ na súkromie každého používateľa. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť a zároveň nastaviť tak, aby používateľa pri prijatí cookie upozornili, prípadne môže používateľ používanie cookies v prehliadači úplne zakázať.

H: Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí, alebo žiadne iné nepriame, alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy, alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 10.12. 2017 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Peter Franek, Metal Age Productions, vydavateľ magazínu Rock Hard SK/CZ

Back to top button