Emrinc Records

  • Recenzie

    VITTRA – Wardens

    VITTRA představuje v severské mytologii ducha přírody, žijícího v podzemí, většinou nezasahujícího do lidských záležitostí, ale když se rozzuří, bývá…

    Read More »
Back to top button